/ip

På gamla Rejås Datakonsults hemsida finns en funktion för att hämta sin ip-adress. Denna används tiotusentals gånger varje dag så det skulle vara dumt att ta bort den.

Den finns fortfarande kvar på denna adress https://datakonsult.rejas.se/ip.

Den adress som används i skript är oförändrad och kan nås på http://rejas.se/ip/bare. Den fungerar med https också. Eftersom den uppenbarligen används i så många skript så låter vi den självklart vara kvar.